Поточний номер

№ 2 (2023): ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ: ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 20-12-2023

Весь випуск

Переглянути всі випуски

Інформація про збірник

Рік заснування 2021
  Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1035 від 23.08.2023 р. журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б»

Тематика

актуальні наукові проблеми історії України, історіографії, джерелознавства, всесвітньої історії, історії культури, спеціальних історичних дисциплін, етнології, теорії та практики педагогіки в Україні і за її межами, здійснення педагогічних досліджень у сучасному суспільстві, висвітлення історичних аспектів освітології, вдосконалення вітчизняної освіти

Реферативні бази даних

Google Scholar (Гуманітарні студії: історія та педагогіка)

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zOo89A4AAAAJ

Index Copernicus (Гуманітарні студії: історія та педагогіка)

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=123369

DOI видання

https://doi.org/10.35774/gsip

ISSN

2786-6122 (Print),

2786-6130 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 24844-14784Р від 07.04.2021 р.

Галузь знань ДАК

03 Гуманітарні науки

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність ДАК

032 «Історія та археологія»

011 «Освітні, педагогічні науки», 015 «Професійна освіта»

Періодичність

Двічі на рік

Мова видання

українська, польська, англійська

Засновник

Західноукраїнський національний університет

Публікація матеріалів у журналі здійснюється за умови дотримання авторами редакційних вимог, що пред'являються до наукових фахових видань України.

Відповідно до вимог чинного законодавства  здійснюється розсилка обов'язкового примірника, а також електронна копія розміщується у відповідних наукових базах.