Поточний номер

№ 2 (2021): ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ: ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 16-07-2022
Переглянути всі випуски

Інформація про збірник

Журнал друкує матеріали — статті, огляди, рецензії, присвячені актуальним питанням сучасної історичної думки та педагогіки.

  Головною метою наукового збірника є сприяння розвитку і поширенню актуальних наукових проблем історії України, історіографії, джерелознавства, всесвітньої історії, історії культури, спеціальних історичних дисциплін, етнології, теорії та практики педагогіки в Україні і за її межами, здійсненню педагогічних досліджень у сучасному суспільстві, висвітленню історичних аспектів освітології, вдосконаленню вітчизняної освіти.

Публікації авторів повинні репрезентувати системний аналіз розглядуваних проблем, новаторство та оригінальність наукового пошуку, аргументованість дослідницьких положень, актуальність і практичне значення зроблених висновків і рекомендацій.

До друку приймаються матеріали, що відповідають спеціальності 032 «Історія та археологія», 011 «Освітні, педагогічні науки» та 015 «Професійна освіта».

ISSN 2786-6122 (Print),
ISSN 2786-6130 (Online)