Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Десятнюк О.М. – голова Редакційної ради, ректор Західноукраїнського національного університету, заслужений працівник освіти України, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Крисоватий А.І. – академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, голова вченої ради Західноукраїнського національного університету (Україна)

Дивак М.П. – заступник голови Редакційної ради, проректор з наукової роботи Західноукраїнського національного університету, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Коруц У.З. – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність) Західноукраїнського національного університету, заслужений працівник освіти України, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та судочинства, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Островерхов В.М. – проректор з науково-педагогічної роботи, заслужений працівник освіти України, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Банах С.В. – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права і процесу, декан юридичного факультету, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Грубінко А.В. – доктор історичних наук, професор, професор кафедри теорії права та конституціоналізму, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Лазарович М. В. – доктор історичних наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Москалюк Н. Б. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Рудакевич О.М. – доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та філософії, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Слома В.М. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права і процесу, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Фурман А. В. – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної роботи, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Фурман О.Є. – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної роботи, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Шандрук С.К. – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної роботи, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Шкіцька І.Ю. – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, Західноукраїнський національний університет (Україна)

 

РЕДКОЛЕГІЯ

Головний редактор

Гомотюк Оксана Євгенівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, декан соціально-гуманітарного факультету, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Заступники головного редактора

Біловус Леся Іванівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Ребуха Лілія Зіновіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітології і педагогіки, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Відповідальний секретар

Недошитко Ірина Романівна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Члени редколегії

Історія

Гомотюк Оксана Євгенівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, декан соціально-гуманітарного факультету, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Біловус Леся Іванівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Дацків Ігор Богданович, доктор історичних наук, професор, академік Академії соціальних наук України, професор кафедри міжнародних відносин та дипломатії, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Кліш Андрій Богданович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (Україна)

Маслак Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна)

Пасічник Михайло Степанович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, Українська академія друкарства, м. Львів (Україна)

Передерій Ірина Григоріївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, культури та документознавства, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка (Україна)

Федьков Олександр Миколайович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, Камʼянець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка (Україна)

Юрій Михайло Федорович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (Україна)

Яблонський ВасильМиколайович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин, Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна)

Ружанські Мечислав, доктор історичних наук, професор факультету права та адміністрації Вармінсько-Мазурського університету (Ольштин, Республіка Польща)

Рембєж Марек, доктор габілітований, професор Сілезького університету в Катовіцах (Республіка Польща)

Матурканіч Патрік, доктор філософії, проректор з наукової роботиУніверситету прикладної психології в м. Терезін (Чеська Республіка)

Педагогіка

Ребуха Лілія Зіновіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітології і педагогіки, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Волошинов Сергій Анатолійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння, Херсонська державна морська академія (Україна)

Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (Україна)

Калаур Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності; керівник Центру післядипломної освіти Тернопільськогонаціонального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Україна)

Кучер Світлана Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, Криворізький державний педагогічний університет (Україна)

Лаврентьєва Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро) (Україна)

Маслій Олег Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, заступник начальника Військової академії (м. Одеса) з навчальної роботи – начальник навчального відділу (Україна)  

Рідкодубська Ганна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, Хмельницький національний університет (Україна)

Романишина Оксана Ярославівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Україна)

Царик Ольга Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій, Західноукраїнський національний університет (Україна)

Шукатка Оксана Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання та спорту, Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна)

ЧАЙКА Володимир Мирославович, доктор педагогічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (Україна)

Акім’як Амантіус, доктор габілітований, професор теологічного факультету в Кошицах, теологічного інституту в Спішській Капітулі Католицького університету в Ружомберку (Словаччина)

Сліва Славомір, доктор філософії, декан економічно-гуманітарного факультету Академії прикладних наук Вищої школи Управління та Адміністрації в Ополє (Республіка Польща)