Редакційний штат

Головний редактор: ГОМОТЮК Оксана Євгенівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, декан соціально-гуманітарного факультету, Західноукраїнський національний університет

Редакційний штат:

ІСТОРІЯ

БІЛОВУС Леся Іванівна, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, Західноукраїнський національний університет, заступник головного редактора

ДАЦКІВ Ігор Богданович, доктор історичних наук, професор, академік Академії соціальних наук України, завідувач кафедри міжнародних відносин та дипломатії, Західноукраїнський національний університет

КЛІШ Андрій Богданович, доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

МАСЛАК Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПАСІЧНИК Михайло Степанович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи,Українська академія друкарства, м. Львів

ПЕРЕДЕРІЙ Ірина Григоріївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, культури та документознавства, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка

ФЕДЬКОВ Олександр Миколайович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, Камʼянець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

РОЗАНСЬКІ Мечислав, доктор історичних наук, професор факультету права та адміністрації Вармінсько-Мазурського університету (Ольштин, Польща)

 

ПЕДАГОГІКА

РЕБУХА Лілія Зіновіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри освітології і педагогіки, Західноукраїнський національний університет, заступник головного редактора

ВОЛОШИНОВ Сергій Анатолійович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння, Херсонська державна морська академія

ГЛАДУШ Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор –  проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

КАЛАУР Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності; керівник Центру післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

КУЗЬМА Ірина Ігорівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

ЛАВРЕНТЬЄВА Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро)

МЕЛЬНИЧУК Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, Тернопільський національний медичний університет ім. І. Горбачевського

РІДКОДУБСЬКА Ганна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, Хмельницький національний університет

РОМАНИШИНА Оксана Ярославівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики і методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ЦАРИК Ольга Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій, Західноукраїнський національний університет

ЩЕРБЯК Юрій Адамович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, Західноукраїнський національний університет

DANCAK Pavol, profesor, PhDr, PhD, vedúci katedry, Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko