НЕФОРМАЛЬНА ТА ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОШКІЛЬНИКІВ: СУТЬ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ

Автор(и)

  • Ольга ЧИКУРОВА
  • Володимир ЧАЙКА
  • Оксана ПИСАРЧУК

Ключові слова:

неформальна освіта, інформальна освіта, дитина дошкільного віку, дошкільник, безперервна освіта, навчання впродовж життя

Анотація

Анотація. Сучасні реалії створюють нові вимоги до дошкільної освіти, де окрім формальної освіти, все більшу роль відіграють неформальна та інформальна освіта. Ці два види освіти збагачують знання, уміння та навички дитини, сприяючи її всебічному розвитку. У статті визначено сутність та специфіку неформальної та інформальної дошкільної освіти, їх відмінність від формальної освіти. Розкрито особливості впливу неформальної та інформальної освіти на формування особистості дитини дошкільного віку. Встановлено, що неформальна та інформальна освіта відіграють важливу роль у формуванні особистості дитини дошкільного віку, доповнюючи та розширюючи можливості формальної освіти. Визначено, що неформальна та інформальна освіта сприяють розвитку пізнавальної, емоційно-вольової та особистісної сфер дитини, формують її творчі здібності, самостійність, ініціативу, відповідальність, креативність. Основну увагу зосереджено на важливості неформальної та інформальної освіти крізь призму концепції навчання впродовж життя (англ. lifelong education) та неперервності освіти.  Досліджено, що неформальна та інформальна освіта дітей дошкільного віку – це освіта, яка здобувається дитиною поза межами формальної системи освіти, тобто дитячого садка. Вона може бути пов'язана з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

Розглянуто переваги та недоліки неформальної та інформальної освіти для дітей дошкільного віку. Встановлено, що гнучкість цих форм освіти дозволяє дитині навчатися в будь-який час та місці, що сприяє доступності навчання, особливо в контексті інклюзивної освіти. Окрім того, зазначається важливість індивідуального підходу, який дозволяє враховувати інтереси та потреби кожної дитини. В неформальній та інформальній освіті дітей дошкільного віку розвивається мотивація до навчання через можливість самостійного вибору тем і предметів. Таким чином розвиток самостійності є ще однією перевагою неформальної та інформальної освіти. Однак, недоліками цих видів освіти є ризик дезінформації та відсутність нормативного контролю, що може призвести до поширення недостовірної інформації та стереотипів серед дітей. Тому важливо сприяти формуванню критичного мислення у дітей дошкільного віку.

Біографії авторів

Ольга ЧИКУРОВА

Тернопіль

Володимир ЧАЙКА

Тернопіль

Оксана ПИСАРЧУК

Тернопіль

Посилання

Commission of European Communities. A Memorandum on Lifelong Learning, 2000. URL: http://tvu.acs.si/dokumenti/LLLmemorandum_Oct2000.pdf (дата звернення: 05.02.2024).

Güleç İ., Çelik S., & Demirhan B. What Is Lifelong Learning? An Evaluation on Definition and Scope. Sakarya University Journal of Education, 2012. 2/3. pp. 34-48.

Kıvrak E. Evaluation of the relationship between lifelong learning policies and employment in the European Union and Turkey. (Unpublished master thesis). Ankara University Institue of Educational Sciences, Ankara, 2007.

La Belle T. J. Formal, Nonformal and Informal Education: A Holistic Perspective on Lifelong Learning. International Review of Education, 1982. No. 28, pp. 159-175.

Litovchenko O. Out-of-school education & non-formal education of children and youth: conceptual foundations, goals and values. Theoretical and Methodical Problems of Children and Youth Education, 2020, 24(1), pp. 300–316. URL: https://doi.org/10.32405/2308-3778-2020-24-1-300-316 (дата звернення: 22.01.2024).

Дудник Н. Розвиток пізнавальної активності дошкільників. Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, Вип. 23. Педогогіка, 2001. С. 228-242.

Жукевич І. Інформальна освіта як фактор трансформації сучасної освіти. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. Вип. 79(1), 2017. С. 140-144.

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради України. 2019. № 2657-VIII. 2661 – VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 18.01.2024).

Лук’янова Л. Б. Концепція розвитку освіти дорослих в Україні (друге видання). Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ : ТОВ «ДКС-Центр», 2016. 24 с.

Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. : І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш й ін.; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. 100 с.

Руденський Р., Жаркова І. Приватні заклади дошкільної освіти як альтернатива державним установам з освітньої підготовки дошкільників. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. № 2. C. 59-66.

Юник І. Д. Формальна, неформальна та інформальна освіта у брендингу викладача вишу. Академічні студії. Серія «Педагогіка», 2022, 1. С. 221-228.

##submission.downloads##

Опубліковано

20-12-2023

Як цитувати

ЧИКУРОВА, О. ., ЧАЙКА, В. ., & ПИСАРЧУК, О. . (2023). НЕФОРМАЛЬНА ТА ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОШКІЛЬНИКІВ: СУТЬ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (2), 113–124. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/177