СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЦИНИ

Автор(и)

  • Ірина МЕЛЬНИЧУК

Ключові слова:

інтерактивне навчання, фахівці медичної галузі, викладачі, діалог, інтеракції

Анотація

Анотація. У статті підкреслено актуальність використання інтерактивних технологій, форм і методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців медицини. Сутність інтерактивного навчання розкривається в контексті педагогіки співробітництва та активної діалогічної взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Узагальнено, що діалогічність інтерактивного навчання сприяє уточненню рівня підготовленості студентів, що виявляється у сформованості професійних знань, умінь і навичок майбутніх фахівців медичної галузі. В інтерактивному освітньому середовищі студенти мають змогу продемонструвати своє розуміння мети, сутності, особливостей, спрямованості виконання професійних функцій. Аргументовано, що в інтерактивному навчальному середовищі студенти мають змогу набути відповідного досвіду діяльності в медичні сфері. Опанування професійних умінь і навичок відбувається у безпечних умовах навчання, що набуває особливої значущості в підготовці майбутніх лікарів і медичних сестер.

Використання інтерактивних технологій і методів зорієнтоване на створення інтерактивного освітнього середовища у медичних закладах вищої освіти. Інтерактивна взаємодія всіх учасників освітнього процесу спрямовується активізацією мисленнєвої діяльності студентів. Участь в інтерактивних вправах спонукає майбутніх медиків до самоосвіти, до апробації оптимальних та ефективних професійних дій у практичній діяльності. Конкретизовано основні ознаки інтерактивного навчання. До таких ознак віднесено: можливість активного спілкування його учасників для вирішення професійних завдань; використання різноманітних форм і методів професійно-комунікативної взаємодії майбутніх медиків; цілеспрямована рефлексія учасників інтерактивного освітнього процесу та оцінювання результатів міжособистісної взаємодії. Узагальнено, що інтерактивне навчання є технологічним процесом співпраці суб’єктів педагогічної взаємодії. Інтерактивне навчання розглянуто як організований педагогічний процес, основою якого є сукупність взаємопов’язаних активних співдій викладача і студентів. Підкреслено, що основною функцією викладача в умовах інтерактивного навчання є створення ефективного освітнього для саморозвитку майбутнього фахівця медицини та корегування цього процесу.

Біографія автора

Ірина МЕЛЬНИЧУК

Тернопіль

Посилання

Мельник В. В. Інтеракція в освітньому процесі: технологія організації. Управління школою. 2006. № 23 (133). С.15–35.

Мельничук І. М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах: дис. … доктора пед. наук: 13.00.04. / Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2011. 585 с.

Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології: інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. 616 с.

Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ, 2007. 144 с.

Rebukha L., Kizyma T., & Pysmennyi V. Значимість інтерактивних та практико-зорієнтованих ігор у процесі викладання фінансової грамотності в закладах освіти. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. 2020. Vol. 8(4), pp. 38‒51.

Rebukha L., Rambu N. The Importance of Training Technologies in The Formation of Intercultural Competence of Future Socio-Humanitarian Professions. Медична освіта : наук.-практ. журн. Тернопіль : ТНМУ, 2020. № 2. С. 122‒126.

Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посіб. Київ: Либідь, 2003. 560 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

20-12-2023

Як цитувати

МЕЛЬНИЧУК, І. . (2023). СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЦИНИ. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (2), 85–93. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/174