ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Оксана КРИЧКІВСЬКА Західноукраїнський національний університет
  • Ганна ЗВАРИЧ Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

заклад вищої освіти, іноземний студент, освітній процес, навчання

Анотація

Анотація. У статті визначено сильні та слабкі сторони, можливості й загрози підготовки студентів-іноземців у закладах вищої освіти України. Метою дослідження є конкретизація проблем (слабких сторін та загроз) і перспектив (сильних сторін та можливостей) підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти України на сучасному етапі розвитку суспільства. У ході досягнення мети дослідження виконано такі завдання: проаналізовано останні дослідження, пов’язані з підготовкою іноземних студентів в Україні; визначено слабкі та сильні сторони підготовки іноземних студентів у нашій державі; окреслено перспективи підвищення якості підготовки іноземних студентів в Україні; описано виклики сучасності, з якими зіткнулася українська система освіти. Основними методами дослідження є порівняльний аналіз наукових досліджень, огляд літератури, спостереження, систематизація та узагальнення. Порівняльний аналіз вітчизняних і закордонних наукових досліджень використано для визначення рівня доступності та якості освіти для іноземних студентів. Проаналізовано нормативно-правові документи, що надають права й гарантії, пов’язані з підготовкою іноземних студентів в Україні. Дослідження опирається на аналіз статистичних і вторинних даних, наданих українськими та закордонними дослідниками. Проведено SWOT-аналіз підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти України. У ході дослідження проаналізовано літературну з обраної теми. За результатами аналізу виділено сильні та слабкі сторони, можливості й загрози для розвитку підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти України. У перспективі подальших розвідок передбачено дослідити здійснення освітнього процесу в контексті підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти.

Посилання

Сбруєва А. А. Глобалізація – інтернаціоналізація: співвідношення понять в контексті розвитку міжнародної вищої освіти. Теоретичні питання освіти і виховання. 2001. № 17. С. 125–128.

Сбруєва А. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу. Вища освіта України. 2013. № 3. С. 89–95.

Авшенюк Н. М. Болонський процес як регіональний вимір інтернаціоналізації вищої освіти в Європі. Педагогічна теорія і практика. 2011. № 2. С. 314.

Бойченко М. Вплив інтернаціоналізації на розвиток інноваційних процесів в управлінні європейською вищою освітою. Порівняльно-педагогічні студії. 2011. № 2(8). С. 71–78.

Нітенко О. В. Інтернаціоналізація вищої освіти як фактор розвитку університету. Освітологічний дискурс. 2015. № 2(10). С. 205–216.

Дебич М. А. Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід: монографія. Ніжин: ПП Лисенко. 2019. 408 с.

Ржевська А. В. Розвиток сучасної університетської освіти країн Західної Європи: монографія. Луганськ: Видавництво ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 2011. 355 с.

Лондар С. Л., Шаповалова О. О., Пронь Н. Б. Ринок освітніх послуг в Україні: конкурентні переваги та сучасні виклики для іноземних студентів. Освітня аналітика України. 2020. № 1(8). С. 5–22.

Ребуха Л. З. Професійна підготовка майбутніх фахівців управління закладами освіти на засадах міждисциплінарної інтеграції. Гуманітарні студії, 2021. № 1. С. 113‒123.

##submission.downloads##

Опубліковано

20-12-2023

Як цитувати

КРИЧКІВСЬКА, О. ., & ЗВАРИЧ, Г. . (2023). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (2), 74–84. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/173