СПОГАДИ ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖОГО ВСЕВОЛОДА ПЕТРІВА ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.

Автор(и)

  • Анатолій ФІЛІНЮК Кам’янець-Подільський національний університет
  • Володимир ЯРИЧ Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

Всеволод Петрів, генерал-хорунжий, спадщина, спогади, джерело, воєнна історія, Україна, збройні сили

Анотація

Анотація. Стаття присвячена висвітленню змістового та джерельно-інформаційного потенціалу спогадів генерал-хорунжого В. Петріва про воєнну історію України періоду Української революції 1917–1921 рр. Підкреслено, що видатний український діяч свої праці та спогади написав й опублікував, перебуваючи в еміграції. Відзначено сутність і спрямованість їх тексту як вагомого фактографічного доробку з воєнної історії через призму бачення автором місця та важливої ролі збройних сил в утвердженні та функціонуванні державної незалежності України. Аналіз проведено на основі осмислення історії й уроків визвольних змагань українського народу на межі першого і другого десятиліть ХХ ст.

Посилання

Войцехівська, І. Всеволод Петрів: незнана спадщина (за матеріалами родинного архіву Святослава Петріва в США) // Студії з архівної справи та документознавства. Т. 5. Київ, 1999. С. 195–197.

Маєвич, Ю. Військово-історичні праці генералів М. Юнаківа та В. Петріва // URL: https://lvivmedievalclub.wordpress.com/2022/05/18/vijsjkovo_istorychni_pratsi_heneraliv_yunakiva_ta_petriva/

Петрів, В. Військово-історичні праці. Листи /[ редкол. В. Сергійчук (голова) та ін.; В. Сергійчук (упоряд., вст. ст.)]. Київ: Українська видавнича спілка, 2004. 628 с.

Петрів, В. Військово-історичні праці. Спомини з часів Української революції (1917–1931) /[ упоряд. В. Сергійчук]. Київ : Поліграфкнига, 2002. 639 с.

Петрів, В. Неторованим шляхом: Спомини з історії української революції 1917–1921 рр. // Вітчизна. Київ, 1993. № 5–6.

Петрів, В. Неторованим шляхом: Спомини з історії української революції 1917–1921 рр. // Вітчизна. Київ, 1993. № 7–8.

Петрів, В. Неторованим шляхом: Спомини з історії української революції 1917–1921 рр. // Вітчизна. Київ, 1994. № 1–2; № 5–6; № 9–10.

Петрів, В. Неторованим шляхом: Спомини з історії української революції 1917–1921 рр. // Вітчизна. Київ, 1994. № 5–6; 1995. № 3–4; № 5–6.

1995. № 3–4; № 5–6. 9. Петрів, В. Спомини з часів української революції (1917–1921). Ч. 1–4. Ч. І: До Берестейського миру. Львів : Червона калина, 1927. 180 с.

Петрів, В. Спомини з часів української революції (1917–1921). Ч. 1–4. Ч. ІІ: Від Берестейського мира до зайняття Полтави. Львів : Червона калина, 1928. 184 с.

Петрів, В. М. Спомини з часів української революції, (1917–1921) : у 4 ч. Ч. ІІІ : Від Кримського походу до гетьманського перевороту. Львів : Червона калина, 1930. 164 с. // URL : https://chtyvo.org.ua/authors/Petriv_Vsevolod/Spomyny_z_chasiv_ukrainskoi_revoliutsii_1917-1921_Chastyna_3_Vid_krymskoho_pokhodu_do_hetmanskoho_pe/

Петрів, В. Спомини з часів української революції (1917–1921). Ч. 1–4. Ч. ІV. Гетьманщина і повстання Директорії. Львів : Червона калина, 1931. 117 с.

Петрів, В. Суспільство і військо: Соціально-історичний нарис. Прага – Берлін, 1924. 48 с.

Пиріг, Р. Я. Мемуари сучасників як джерело з історії Української революції 1917–1921 років // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років: Збірник наукових статей. Вип. 4. Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. С. 31–58.

Сергійчук, В. Багнетом і пером у боротьбі за українську державу // Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини /[ упоряд. В. Сергійчук; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Центр українознавства, ЦДАВОВ та управління України, ЦДАГОУ, УВАН у США]. Київ : Поліграфкнига, 2002. С. 3–14.

Сергійчук, В. Своєї честі не віддам нікому // Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини /[ упоряд. Сергійчук В.; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Центр українознавства, ЦДАВОВ та управління України, ЦДАГОУ, УВАН у США]. Київ : Поліграфкнига, 2002. С 3–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

20-12-2023

Як цитувати

ФІЛІНЮК , А. ., & ЯРИЧ , В. (2023). СПОГАДИ ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖОГО ВСЕВОЛОДА ПЕТРІВА ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (2), 40–59. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/171