ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ

Автор(и)

  • Людмила ПЕТРИШИН Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

Ключові слова:

внутрішньо переміщені особи, соціальна відповідальність, цінності соціальної відповідальності, волонтерство, волонтерська діяльність

Анотація

Анотація. У статті проаналізовано важливість застосування принципів соціальної відповідальності у волонтерській роботі з вимушено внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в Україні. Актуальність дослідження зумовлюється тим, що в контексті сучасних суспільних змін та соціальної політики роль волонтерства характеризується наявністю таких його якостей як масштабність впливу, універсальність, цілеспрямованість, прагматизм; це зумовлює здатність волонтерської діяльності впливати практично на всі сфери суспільного життя і саме тому вона повинна бути соціально відповідальною у повній мірі.

Аналіз дослідженої проблеми соціальної відповідальності зумовлено тим, що проблема волонтерської діяльності щодо ВПО для України є особливо значущою у зв’язку зі стійкою тенденцією до зростання частки внутрішньо переміщених осіб у загальній структурі населення. Констатовано, що проблема соціальної відповідальності у роботі волонтерів набуває соціально-правової спрямованості, якщо її рішення порушує інтереси великих і малих соціальних груп, а також інституцій державної влади. У сфері соціальних завдань, які більше ніж інші орієнтовані на ідеали соціальної правової держави, волонтерами ефективно вирішуються наступні: допомога внутрішньо вимушено переміщеним особам, ветеранам війни, учасникам бойових дій в АТО / ООС, надання соціально-правової допомоги, допомоги у наданні комунальних послуг, благоустрою територій, освітніх послуг, організації дошкільного виховання, охороні здоров’я, створенні умов для культурного, побутового обслуговування населення. Зазначено, що соціально відповідальна поведінка на сьогодні стає імперативом державності, саме тому необхідно діяти у правовому полі та регламентуватись певними цінностями на яких повинна базуватись соціально відповідальна поведінка волонтерів у роботі з внутрішньо переміщеними особами. Виокремимо основоположні цінності соціальної відповідальності: орієнтація на клієнта, командна робота, інновації та орієнтація на перспективу, професіоналізм та співробітництво, повага, чесність, толерантність до клієнта, якість та сталість роботи, збереження здоров’я та безпеки клієнта. Констатовано, що означені цінності забезпечують створення позитивної атмосфери та вибір і впровадження правильних рішень, які забезпечують позитивні довгострокові результати для клієнтів (ВПО) та забезпечують реалізацію принципів соціальної відповідальності. Зроблено висновки про те, що волонтерство є важливою складовою демократичного суспільства і обов’язково повинно керуватись основними принципами соціальної відповідальності у волонтерській, соціальній, суспільнокорисній діяльності з усіма категоріями клієнтів та зокрема з внутрішньо переміщеними особами в Україні.

Посилання

Грищук В. К. Соціальна відповідальність: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2012. 152 с.

Грішнова О. А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2011. № 15. С. 39–46.

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» № 1706-VII від 20.10.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text

Козяр Г. В. Соціальна відповідальність як імператив правової держави. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова Хмельницької обласної ради, Хмельницький, 2021. 262 с.

Крапівіна Г. О. Світовий волонтерський рух: стан і статус. Вісник економічної науки України. 2012. № 1. С. 73-76.

Лях Т. Л. Волонтерство як суспільний феномен. Проблеми педагогічних технологій. Луцьк: Волинський академічний дім, 2004. Вип. 3–4. С. 139–144.

Мазій І. В. Історичні аспекти становлення волонтерської діяльності у соціальній та безпековій сфері в світі та Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. №10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1174

Петришин Л., Кульчицький Т. (2023). Засади соціальної відповідальності як складник професійної компетентності фахівців соціальної сфери. Ввічливість. Humanitas, (1), 86–91. https://doi.org/10.32782/humanitas/2023.1.12

ISO 26000 – Social responsibility / International Organization for Standardization URL: http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm

Kannur V. Social responsibility of business. URL: https://www.slideshare.net/vinayakanvkannur/social-responsibility-of-business41613978

##submission.downloads##

Опубліковано

27-02-2024

Як цитувати

ПЕТРИШИН, Л. . (2024). ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ . ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (1), 92–102. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/154