ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО

Автор(и)

  • Віталій КУЛЬЧИЦЬКИЙ Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Ключові слова:

інноваційні технології, освітня діяльність, змішане навчання, заклад вищої освіти, здобувач вищої освіти

Анотація

Анотація. У статті аналізується важливість використання інноваційних технологій в освітній діяльності в умовах змішаного навчання у закладах вищої освіти. Актуальність даного дослідження визначається тим, що національно-освітня політика нашої країни характеризується значними змінами. Це пов’язано, у першу чергу, зі зрушенням у бік особистісно орієнтованої педагогічної доктрини. Одним із завдань сучасного закладу вищого освіти є розкриття потенціалу всіх учасників освітнього процесу та надання їм можливості проявити свою творчість. Вирішення цих завдань неможливо без реалізації варіативності навчального процесу. Дослідженням встановлено, що інноваційна діяльність вимагає спеціальних знань, умінь і навичок. Впровадження інновацій було б неможливим без системного мислення, розвиненої креативності та сформованої усвідомленої готовності до інновацій з боку педагогів-дослідників. Встановлено, що при визначенні сутності поняття «технологія» немає єдиної точки зору: одні розуміють під ним певну інструкцію із застосуванням сучасних методів і засобів навчання; інші цілеспрямовані прийоми, засоби і дії для підвищення ефективності освітнього процесу; треті – загальний процес визначення цілей, планів реалізації та програм дій, виховних методів. Зосереджена увага на тому, що «інноваційна технологія» – це сукупність цілеспрямованих системних технологій і засобів організації освітньої діяльності, що охоплює весь процес навчання від встановлення цілей до отримання результату. Зазначено, що важливою умовою ефективного застосування змішаного навчання є мотиваційна, психологічна, технічна та методична підготовка професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти. Важливими аспектами є також проєктування освітніх сценаріїв у контексті дій та досвіду, вибір моделей навчального процесу, детальна підготовка та організація самостійної роботи майбутніх фахівців. Зроблено висновки про те, що одним із стратегічних завдань на сучасному етапі модернізації вищої освіти в Україні є якість досягнення професійної підготовки фахівців рівня міжнародних стандартів. Цю проблему можна розв’язати, лише шляхом запровадження інноваційних технологій навчання. Отож, освітній процес з використанням інноваційних технологій якісно перевершує традиційну освіту.

Посилання

Газдик М. М. Змішане навчання як форма ефективної організації професійної підготовки майбутніх фахівців. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. С. 115-118.

Даниленко Л. І. Теорія і практика інноваційної діяльності в загальній середній школі. Управління освітою. 2001. №3. С. 18-24.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Київ: Академвидав, 2004. 352 с.

Ігнатенко М. Сучасні освітні технології. Математика в школі. 2003. №4. С. 2-6.

Коротун О. Методологічні засади змішаного навчання в умовах вищої освіти. Інформаційні технології в освіті. 2016. № 3 (28). С. 117-129.

Химинець В. В. Інноваційна освітня діяльність. Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2007. 364 с.

Юрків Я. І. Змішане навчання як форма ефективної організації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників/соціальних педагогів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2021. № 1(339). Ч. І. С. 265-279.

##submission.downloads##

Опубліковано

27-02-2024

Як цитувати

КУЛЬЧИЦЬКИЙ, В. . (2024). ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (1), 83–91. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/153