«МОСКВУ, ЯК ІМПЕРІЮ, ЗНИЩАТЬ ЛИШЕ САМОСТІЙНІ НАЦІОНАЛЬНІ ДЕРЖАВИ»: ПОЗИЦІЯ ОУН (Р) ЩОДО МАЙБУТНЬОГО СРСР НАПЕРЕДОДНІ І ПІД ЧАС РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Олег СТЕЦИШИН

Ключові слова:

ОУН, СРСР, імперія, національно-визвольна боротьба, Третій Рейх, Бандера

Анотація

Анотація. У статті аналізується позиція Організації українських націоналістів (революційної) щодо майбутнього Радянського союзу, ставлення прихильників С. Бандери до національно-визвольної боротьби націй, поневолених Кремлем, а також їхня оцінка вирішальної ролі України й українців у цих процесах. Увага акцентується на усвідомленні оунівцями того факту, що у випадку появи на території Московії незалежних держав інших націй, російське імперське утворення припинить своє існування. Тому, своїм завданням Організація бачила дезінтеграцію Московії на окремі країни і створення на місці імперії співдружності самостійних національних держав. Розглядається підготовка ОУН (р) до початку очікуваних національних революцій у СРСР, розвалу Червоної армії та формування визвольних національних середовищ народів, котрі перебували під владою Кремля. Наголошується на готовності Організації українських націоналістів до якомога тіснішої співпраці з поневоленими націями, що знайшло своє відображення у напрацюванні керівництвом бандерівського руху методичних інструкцій активу ОУН щодо того, як саме слід діяти з представниками цих народів під час їхньої спільної з українськими націоналістами боротьби зі сталінським і гітлерівським режимами, а також після того, як ці національні революціонери хочуть повернутися на рідну землю. Простежується незмінність позиції поглядів Організації українських націоналістів (революційної) стосовно майбутнього державного устрою російського народу як неімперського національного російського («московського») утворення в його етнографічних межах.

Біографія автора

Олег СТЕЦИШИН

Львів

Посилання

В’ятрович В. УПА і реалізація концепції антитоталітарно-національно-демократичної революції народів України і Східної Європи. Українська Повстанська Армія (До 60-річчя діяльності УПА), Львів, 2004. С. 78–91.

Галаса В. Наше життя і боротьба. Львів, МС, 2005. 272 с.

Ключник В. Василь Кук: УПА закликала червоноармійців воювати разом. Львівська газета. 2006. 11 травня.

Лебедь М. Українська Повстанська Армія. Ч. 1. Видання Пресового Бюро УГВР, 1946. 206 с.

Літопис УПА. Нова серія. Том 11. Київ-Торонто, 2007. 831 с.

Макар В. Пропагандивна діяльність УПА і її доповнення до пропаганди ОУН. Визвольний шлях. Лондон, 1982. № 5. С. 536–544; № 6. С. 664–670; № 7. С. 790–798; № 8. С. 943–948.

ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929-1955 рр. Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1955. 371 с.

ОУН і УПА в 1943 році: Документи. Київ, Інститут історії України, 2008. 347 с.

Патриляк І. Військова діяльність ОУН(Б) у 1940-1942 роках. Київ, 2004. 598 с.

Посівнич М. Форми та методи агітаційно-пропагандистської діяльності ОУН у 1929-1939 рр. Український визвольний рух. Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2007. Збірник 9. С. 61-78.

Потічний П. Українсько-російські відносини в політичній думці українського підпілля часу Другої світової війни. Сучасність. Київ, 1992. № 7. С. 14-31.

Сергійчук В. Український здвиг 1941-1955. Т. 5. Українська Видавнича Спілка, 2005. 840 с.

Стасюк О. Видавничо пропагандивна діяльність ОУН (1941-1953 рр.). Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2006. 384 с.

Стецишин О. Бандерівський інтернаціонал. Львів, Часопис, 2015. 328 с., іл.

Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы. Том 1. Москва. РОССПЭН. 2012. 878 с.

Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы. Том 2. Москва. РОССПЭН. 2012. 1167 с.

Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1942-1943) / Упоряд. В. Косик. Львів, 1999. Т. 3. 384 с.

Шанковський Л. Похідні групи ОУН: причинки до історії похідних груп ОУН на центральних і східних землях України в 1941-1943 рр. Мюнхен, Український Самостійник, 1958. 370 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

27-02-2024

Як цитувати

СТЕЦИШИН, О. . . (2024). «МОСКВУ, ЯК ІМПЕРІЮ, ЗНИЩАТЬ ЛИШЕ САМОСТІЙНІ НАЦІОНАЛЬНІ ДЕРЖАВИ»: ПОЗИЦІЯ ОУН (Р) ЩОДО МАЙБУТНЬОГО СРСР НАПЕРЕДОДНІ І ПІД ЧАС РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ВІЙНИ. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (1), 60–70. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/151