МАТЕРІАЛИ АРХІВНО-СЛІДЧОЇ СПРАВИ ЛІКАРЯ ІВАНА ЗАЙЦЕВА ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ СЕРЕДИНИ 1930-х рр. в УСРР

Автор(и)

  • Ігор СРІБНЯК Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

19-й Олевський прикордонний загін, репресії, терор, архівно-слідча справа, радянські органи держбезпеки

Анотація

Анотація. У статті проведено реконструкцію кількох епізодів з життя і діяльності лікаря Олевського, прикордонного загону в УСРР Івана Зайцева, пов’язаних з подіями навколо його арешту, слідства і засудження за звинуваченням у проведенні антирадянської контрреволюційної діяльності через «проповідування ідей троцькізму». Об’єктом дослідження стала архівно-слідча справа І.Зайцева, яка містить «стандартний» перелік документів (протоколи його допитів, свідчення колег І.Зайцева та ін.). Проведений аналіз матеріалів архівно-слідчої справи І.Зайцева дозволяє стверджувати, що ув’язнивши І. Зайцева радянська влада разом з тим залишалася максимально лояльною до нього, бо він був одним з тих представників радянської «інтелігенції», які фактично були інтегральною частиною тоталітарної радянської системи та використовувалися нею за фахом – в даному випадку в якості лікаря у місці свого ув’язнення. В цій справі як в краплі воли проявилися вибірковість радянського «судочинства» сталінської доби, як зрештою й те, що навіть отримання терміну ув’язнення росіянин як правило не виводило їх поза рамки тоталітарної системи, а радше навпаки – ще міцніше до неї прив’язувало.

Посилання

Архів Управління Служби безпеки України в Житомирській області. Спр.7947п.

Бажан О., Золотарьов В. Висуванець Миколи Єжова або Траєкторія злету та падіння капітана державної безпеки Олексія Долгушева // Краєзнавство. 2013. № 4. С. 233–245.

Бажан О., Золотарьов В. «Несу моральну відповідальність за викривлення в органах МВС…», або історія покарання екзекутора «масового терору» І. А. Шапіро у часи «хрущовської відлиги» // Краєзнавство. 2013, № 3. С. 172–173.

Васильєв В., Подкур Р. Радянські карателі. Співробітники НКВС виконавці «Великого терору» на Поділлі. K., 2017. 240 с.

Галузевий державний архів Служби безпеки України. Ф.16. Оп.1. Спр.52.

Гула С. Соціально-психологічний портрет співробітника радянських органів державної безпеки на Поділлі (1928–1938 рр.) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2018. № 2 (50). С. 188–121.

Довбня О. Притягнення співробітників УНКВС по Ворошиловградській області до кримінальної відповідальності за порушення «соціалістичної законності» під час «Великого терору» // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. К., 2015. № 2 (45). С.258-298.

Жив’юк А. «Використані та викинуті»… на Західну Україну: виконавці Великого терору як «радянізатори» Рівненської області (1939-1941 рр.) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2018. № 2 (50). С. 69–122.

Золотарьов В.А. Олександр Успенський: особа, час, оточення. Харків, 2004. 366 с.

Золотарьов В.А. Заручник системи: Я. Камінський // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 1998. № 1/2 (6/7). С. 286–304.

Золотарьов В. Репресії серед співробітників державної безпеки УРСР у 1936–1941 рр.: персоналізовано-статистичний аналіз // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2017. № 2 (48). С. 156–217.

Лисенко О. Вороги чи свідки: покарання співробітників УНКВС по Чернігівській області після завершення Великого терору // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2019. № 1 (51). С. 194–219.

Лисенко О. Маніпуляція компрометуючою інформацією як метод фальсифікації слідства в умовах Великого терору (на прикладі архівно-кримінальної справи на А. Геплєра) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. К., 2021. № 2 (56). С.163-185.

Подкур Р. «Наша партія є державною партією, партія, що керує державою…»: виконавець рішень Компартії полковник держбезпеки В. Майструк // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2018. № 1 (49). С. 5–71;

Подкур Р., Лисенко О. Жертва, свідок чи виконавець? Кримінальна справа на співробітника УНКВС по Чернігівській області Я. Баутіна // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2018. № 2 (50). С. 25–68;

Шаповал Ю, Пристайко В., Золотарьов В. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: особи, факти, документи. К., 1997. 608 с.;

Шаповал Ю. Всеволод Балицький: доля спецслужби крізь долю її керівника // Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції. Матеріали круглого столу, 19 грудня 2013 р., м. Київ / упоряд. О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. К., 2014. С. 378–422.

##submission.downloads##

Опубліковано

27-02-2024

Як цитувати

СРІБНЯК, І. . (2024). МАТЕРІАЛИ АРХІВНО-СЛІДЧОЇ СПРАВИ ЛІКАРЯ ІВАНА ЗАЙЦЕВА ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ СЕРЕДИНИ 1930-х рр. в УСРР . ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (1), 48–59. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/150