ВІДНОСИНИ УКРАЇНА-НАТО В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БАГАТОВЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (1994–2004 РР.)

Автор(и)

  • Степан ПРИЙДУН Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Ключові слова:

Україна, НАТО, зовнішня політика, Захід, США, дипломатія, постбіполярна система міжнародних відносин

Анотація

Анотація. У статті проаналізовано особливості співпраці та політичного діалогу між Україною та Організацією Північноатлантичного договору у період президентства Л. Кучми (1994–2004 р.). Визначено роль та значення відносин із Альянсом у контексті реалізації багатовекторної моделі зовнішньополітичного курсу України. Окреслено спробу української влади балансувати між глобальним Заходом та росією; відмінністю між задекларованим курсом на зближення з Альянсом та реаліями внутрішньо- та зовнішньополітичного розвитку України.

Посилання

Prague Summit Declaration issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Prague, Czech Republic. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_19552.htm

The Alliance’s Strategic Concept. Approved by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_27433.htm?selectedLocale=en

Washington Summit Communiqu. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington, D.C. on 24th April 1999. URL: https://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-064e.htm

Алексієвець Л., Алексієвець М. Трансформація відносин України та НАТО в 1991–2019 рр.: історичний аспект. Український історичний журнал. 2020. №1. С. 126–142.

Алексієвець, М. М. ., Алексієвець, Л. М., Знак, В. М. Україна – НАТО: історіографія відносин (1991–2020). Сторінки історії. 2023 (55). С. 315–337

Воєнна доктрина України. Затверджено Указом Президента України від 15 червня 2004 року № 648. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/648/2004

Закон України Про основи національної безпеки України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст. 351. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Закон України Про ратифікацію Угоди про формування Єдиного економічного простору. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1683-15#Text

Касьянов Г. В. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії. К.: Наш час, 2008. 432 с.

Ліпкевич С. Я. Правові аспекти співробітництва України з НАТО. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. 2008. № 634. С. 163–172.

Магда Є. Шостий. Спогади про майбутнє Харків: Книжковий Клуб «КСД», 2017. 208 с.

Перепелиця Г. Україна та ГУАМ у новій архітектурі регіональної безпеки. Україна дипломатична. Науковий щорічник. 2005. Вип. 6. С. 623–635.

Прийдун С. Трансформація зовнішньої політики України : європейсько-атлантичний аспект (1991–2015) : дис. … канд. істор. наук. Тернопіль, 2019. 302 с.

Рішення РНБО від 23 травня 2002 р. Про стратегію України щодо НАТО. URL: https://archives.gov.ua/International/Strategia.pdf

Співробітництво з НАТО. Том №4 // ВДА МЗС України. Ф. 1 (“Документи з основної діяльності”). Оп. 5. Спр. 185. 129 арк.

Тодоров І. Я. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти. Монографія. Донецьк, 2006. 268 с.

Томашевич О. П. Участь України в програмах Партнерства НАТО. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2002. Вип. 6. С. 39–46.

Указ Президента України Про Державну міжвідомчу комісію з питань співробітництва України з НАТО. URl: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/292/97#Text

Указ Президента України Про заснування Місії України при НАТО. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1333/97#Text

Указ Президента України Про Державну програму співробітництва України з Організацією Північно-Атлантичного Договору (НАТО) на період до 2001 року. URl: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1209/98#Text

Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією ПівнічноАтлантичного договору. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_002

##submission.downloads##

Опубліковано

27-02-2024

Як цитувати

ПРИЙДУН, С. . (2024). ВІДНОСИНИ УКРАЇНА-НАТО В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БАГАТОВЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (1994–2004 РР.). ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (1), 36–47. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/149