ADAM FRANTIŠEK KOLLÁR – PIENIER TEREZIANSKÉHO OSVIETENIA, REFORMÁTOR ŠKOL

Автор(и)

  • Miroslav GEJDOŠ

Ключові слова:

Adam František Kollár, osvietenstvo, história, filozofia, reformátor

Анотація

V tomto článku autor predstavuje významnú osobnosť Adama Františka Kollára, ktorý je jednou z najvýznamnejších osobností vedy v 18. storočí. Adam Franciszek Kollar je považovaný za jedného z priekopníkov tereziánskeho osvietenstva. Vynikol ako knihovník, historik, školský reformátor a etnológ. Nazývali ho "slovenským Sokratom". Pozornosť pútajú aj jeho názory na humanitu a snaha o rovnaké práva pre všetkých Maďarov. Adam František Kollár bol jednou z najvýznamnejších slovenských osobností filozofického, pedagogického a spoločenského života 18. storočia. Prispel k rozvoju staroslovienskej historiografie, bol priekopníkom modernej slavistiky a vytvoril organizačné základy uhorskej vedy, ktoré mali vplyv aj na Slovensko.

Už počas svojho života bol považovaný za učenca známeho v celej Európe. Mal politický vplyv na politiku uhorského dvora. Kollár sa ujal majetkového sporu medzi Esterházyovcami a viedenským súdom a vyhral ho. Pri odhaľovaní koncepcie jeho osobnosti sme sa zamerali na historický vývoj problematiky, pričom sme použili priame, analytické a komparatívne metódy. Využili sme aj literárnohistorické a faktografické metódy.

V kontexte pedagogickej historiografie je potrebné spomenúť predovšetkým dobu, v ktorej Adam František Kollár žil, situáciu a jeho pedagogické názory, ktoré počas svojho života nachádzal a postupne rozvíjal. Preto sme sa v našej štúdii opierali o názory autorov, ktorí sa uvedenou témou zaoberali, najmä Eliáša, Hamadu, Tybenského, Wurtzbacha, o ich výskumy a prístupy k hľadaniu zmyslu existencie a života v 18. storočí. To umožnilo zamerať sa na vysvetlenie hlavných pedagogických a filozofických názorov, ktoré sú prítomné v dielach významného slovenského mysliteľa a reflektujú život Adama Františka Kollára.

Prínos jeho pedagogických prác spočíva v jeho progresívnych (na tú dobu) názoroch v oblasti výchovy a vzdelávania. Vo svojich prácach sa usiluje o zabezpečenie rovnosti vo výchove a o vyučovanie predmetov pre praktické potreby žiakov, ktoré vychádzajú z prostredia, v ktorom vyrastajú. Možno predpokladať, že A. F. Kollár ako znalec viacerých cudzích orientálnych jazykov sa bude snažiť presadiť ich výučbu. Ale naopak, vo svojich prácach o vzdelávaní učiteľov zdôrazňuje vyučovanie materinského jazyka a znalosť iných jazykov by sa mala využívať len na zdokonaľovanie a zdokonaľovanie vlastnej reči.

Біографія автора

Miroslav GEJDOŠ

Doc.PhD.PaedDr.PhDr., Ružomberok

Посилання

Adam František Kollár. URL: http://www.tikzilina.eu/adam-frantisek-kollar/

Eliáš M. Adam František Kollár: K 250. výročiu narodenia a 185. výročiu smrti. Martin: Matica slovenská, 1968. 55 s.

Hamada M. Filozoficko-pedagogický a kultúrny profil A. F. Kollára. Hamada M., Novacká M. K dejinám školstva, vzdelanosti a kultúry v dobe osvietenskej: Zborník Múzea školstva a pedagogiky na Slovensku. Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica a ústav školských informácií, 1987. S. 38–67.

Kocka J. Školský systém v Ratiu educationis z roku 1777. Hamada M., Novacká M. K dejinám školstva, vzdelanosti a kultúry v dobe osvietenskej: Zborník Múzea školstva a pedagogiky na Slovensku. Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica a ústav školských informácií, 1987. S. 85–97.

Tibenský J. Slovenský Sokrates: Adam František Kollár. Bratislava: Tatran, 1983. 143 s.

Wurzbach C. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Osterreich. Wien, 1864. Bund 12.

##submission.downloads##

Опубліковано

04-06-2023

Як цитувати

GEJDOŠ, M. . (2023). ADAM FRANTIŠEK KOLLÁR – PIENIER TEREZIANSKÉHO OSVIETENIA, REFORMÁTOR ŠKOL. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (2 (4), 160–167. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/129