ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ АСПЕКТИ ДУХОВНОЇ СПАДЩИНИЙОСИФА СЛІПОГО

Автор(и)

  • Галина ДУРДАС

Ключові слова:

Йосиф Сліпий, Українська греко-католицька церква, освіта, виховання, мораль, духовність

Анотація

У статті висвітлюється життєвий шлях та основні напрями діяльності митрополита Української греко-католицької церкви, духовного борця за українську державність – Йосифа Сліпого. Основну увагу зосереджено на освітньо-виховних аспектах духовної спадщини митрополита.

Розглянуто вплив родинного середовища, а також громадських та релігійних діячів на формування світогляду майбутнього Патріарха, плекання християнських чеснот та любові до праці. Описано період навчання Й. Сліпого, його становлення як богослова, науковця, педагога. Висвітлено сферу дослідницьких інтересів митрополита. Проаналізована викладацька діяльність о. Йосифа, його досвід роботи на посаді ректора Львівської духовної семінарії, а згодом Греко-католицької Богословської академії.

Виокремлено педагогічні ідеї Й. Сліпого, які ґрунтуються  на засадах християнської педагогіки. З’ясовано, що ключовими складовими його освітньої моделі навчання були християнська мораль, духовні цінності, милосердні діяння, а також виховання молоді в дусі національної ідеї. Висвітлено основні підходи митрополита до формування духовного світогляду молодого покоління.    

Вагомим аспектом духовного розвитку своїх вихованців митрополит вважав мистецьку сферу, залучаючи їх до збирання цінних пам’яток історії та культури. Таким чином, Й. Сліпий прагнув прищепити молоді любов та повагу до історичної спадщини. Значну увагу приділяв естетичному вихованню молодого покоління, долучаючи семінаристів до відвідин музею, хору, участі в авторських вечорах видатних діячів, бібліотечної справи.

Досліджено, що особливу роль у підготовці студентів до громадсько-культурної діяльності відігравала «Читальня богословів ім. М. Шашкевича», яка була відновлена о. Йосифом за часів його ректорства у Духовній семінарії. Зазначено, що Й. Сліпий в освітньо-виховному процесі навчав молодь не лише словесно, а й виховував власним прикладом.

Проаналізовано науковий доробок та педагогічні ідеї Патріарха в еміграції. Вказано, що вершиною освітньої діяльності Й. Сліпого є заснування Українського католицького університету ім. св. Климентія Папи. З’ясовано, що особиста духовність, любов до Бога та людей, активна громадянська позиція Кардинала стали основою морального виховання молодого покоління, а його навчання та педагогічні настанови є надзвичайно вартісними в сучасних умовах розвитку освітньої сфери.

Біографія автора

Галина ДУРДАС

Тернопіль

Посилання

Бармак М. В. Йосиф Сліпий і Тернопільщина. URL:http://dspace.tnpu. edu.ua/bitstream/123456789/9768/1/1Barmak.pdf (дата звернення: 08.02.2023).

Бистрицька Е. В. Розвиток богословської освіти і науки у міжвоєнний період. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/13869/2/ProcNTShTB_ 2004v1_Bistritska_E-Rozvytok_hreko_katolytskoi_85-96.pdf (дата звернення: 10.02.2023).

Гірна Н. М. Культурно-освітня діяльність Патріарха Йосифа Сліпого. Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 144(1). С. 24–27.

Грушева Т. В. Духовно-моральні і національні аспекти в педагогіці Йосифа Сліпого. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. Вип. 51. С. 160–166.

Заповіт Блаженнішого Патріярха Йосифа Сліпого. URL: http://dds.edu.ua/ua/articles/2/duhovna-svitlytsa/rik-patriarha-josyfa/952-zapovit-patriarha.html (дата звернення: 05.02.2023).

Зварич В. Життєвий шлях патріарха Йосифа. Тернопіль: «Джура», 2011. 72 с.

Киричук О. Per aspera ad astra. Лицар нескореної церкви (до 120-ліття від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого): Статті і матеріали. Львів: «Логос», 2012. С. 8–14.

Любомир Гузар про три аспекти життя Йосифа Сліпого. URL: https://realno.te.ua/zhyttya (дата звернення: 08.02.2023).

Опалко Н. Хресний шлях Йосифа Сліпого. Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. 48 с.

Пахолок Р. І. Реформа богословської освіти в Галичині (1929–1944 рр.). Педагогічний альманах. 2012. Вип. 16. С. 64–69.

Сергійчук М. І. Патріарх Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки. 1939–1987. Том ІІ.К.: ПП Сергійчук М. І., 2012. 480 с.

Сидор О. Патріярх Йосиф Сліпий в українському музейництві. Лицар нескореної церкви (до 120-ліття від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого): Статті і матеріали. Львів: «Логос», 2012. С. 61–86.

Скакальська І. Б., Швалюк І. Б. Митрополит Йосиф Сліпий як педагог та науковець. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Т. Шевченка. Серія: Педагогіка. 2015. Вип. 5. С. 48–54.

Сліпий Йосиф. Спомини / за ред. І. Дацько, М. Горяча. Львів – Рим: Видавництво УКУ, 2014. 608 с. URL: http://flibusta.site/b/397773/read(дата звернення: 08.02.2023).

Соловій М. Митрополит Йосиф Сліпий як науковець-богослов. Лицар нескореної церкви (до 120-ліття від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого): Статті і матеріали. Львів: «Логос», 2012. С. 51–56.

Український Католицький Університет ім. св. Климента Папи в другому п’ятиліттю своєї діяльности 1968–1973. Рим, 1974. 392 с.

Український Католицький Університет ім. св. Климента Папи в першому п’ятиліттю свого постання і діяльности 1963–1968. Рим, 1969. 290 с.

Ходак І. Внесок митрополита Йосифа Сліпого у розвиток богословської освіти у 20–30 рр. ХХ ст. Краєзнавство. 2010. № 1. С. 43–46.

Штука С. Митрополит Йосиф Сліпий в національно-духовному житті України (1892–1984 рр.). Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць: Історія, міжнародні відносини. 2012. Вип. 9. С. 226–232.

##submission.downloads##

Опубліковано

04-06-2023

Як цитувати

ДУРДАС, Г. . (2023). ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ АСПЕКТИ ДУХОВНОЇ СПАДЩИНИЙОСИФА СЛІПОГО. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (2 (4), 82–94. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/124