ПАТРІАРХ ЙОСИФ СЛІПИЙ ТА ЕКУМЕНІЗМ

Автор(и)

  • Леся БІЛОВУС
  • Оксана ГОМОТЮК

Ключові слова:

Йосиф Сліпий, патріарх, екуменізм, екуменічна ідея, церква

Анотація

У дослідженні порушено актуальне питання єдності українських церков крізь призму діяльності та творчості патріарха Йосифа Сліпого, у тому числі базуючись на матеріалах українськомовної періодики США. Даний аспект недостатньо висвітлений у сучасному науковому дискурсі, тому потребує аналізу. Життя Йосифа Сліпого є прикладом того, як можна активно організовувати і вести за собою все світове українство.

Українська греко-католицька церква, почала культивувати та розвивати ідеї екуменізму на самому початку ХХ століття, ще до Единбурзької світової місіонерської конференції 1910 р., що яскраво виявилося в екуменічній діяльності патріарха Йосифа Сліпого. Праця для єдності Церков стає рушійною силою в його житті як священика та ієрарха, особливо після прибуття з римського полону.

Українська греко-католицька церква з огляду на її історію та релігійну традицію, оскільки це та православна церква, яка вирішила ще в ХVI ст. відновити єдність з Римом, знаходиться в унікальному становищі, щоб допомогти подолати прірву між католицьким і православним християнством.

Велеградські конгреси, у яких брав участь Йосиф Сліпий, по-новому висвітли питання церковної єдності. Це те, що потім обговорювалося на Другому Ватиканському Соборі. Екуменічні погляди і позицію Йосифа Сліпого простежуємо у його працях «Важливість святого Томи для справи об’єднання», «Візантизм як форма культури», «Петроградський синод 1917 р.», «Погляд на з’єднану і нез’єднану Церкви Сходу та догматичні відмінності між ними».

Йосиф Сліпий не займає позиції за будь-яку ціну досягнення єдності Православної та Католицької Церков. Він вважав обидві церкви рівноправними. Патріарх критикував тих, хто вважає, що можна досягти єдності Церкви людськими міркуваннями та всілякими маніпуляціями.

Після звільнення у 1963 році Йосиф Сліпий прибув до Риму, наголошуючи на «екуменізмі мучеників». Під час засідання Другого Ватиканського Собору митрополит Йосиф представив проєкт створення Києво-Галицького Патріархату, чітке бачення якого виробив ще в 1930-х роках. Була проголошена конституція «Про літургії», прийнято декрет «Про екуменізм».  Однак найбільш екуменічним вважається послання Йосифа Сліпого «Про єдність у Христі». 

У пошуках відродження східної традиції Йосиф Сліпий не віддає перевагу пошуку відмінностей і відчуження, а взаємним стосункам, повазі, бо не можна забувати, що вплив Церков Заходу і Сходу був взаємним.

З одного боку, зараз важкий період для екуменізму, але водночас сприятливий період, тому що коли настане новий політичний та економічний контекст, ми будемо готові запропонувати урядам України та інших країн нову ідеологію – це бачення київської церкви, сопричастя – це існування окремих держав, які дружать через духовні зв’язки. Порозуміння між українськими християнами допоможе українцям відновити свою ідентичність, звільнену від історичних поділів: плюралістичну, але єдину. У сучасній незалежній Україні екуменізм стане запорукою національної єдності.

Біографії авторів

Леся БІЛОВУС

Тернопіль

Оксана ГОМОТЮК

Тернопіль

Посилання

Антуан Аржаковський: «Є набагато більше того, що нас єднає». Час і Події. 2007. № 25. 11 червня.

Бистрицька Е. В. Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого престолу з Росією та СРСР 1878 – 1964. Монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. 416 с.

Біловус Л., Гомотюк О. Постать Патріарха Йосифа Сліпого у збереженні національної ідентичності (на матеріалах українськомовної періодики діаспори США). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія [головний редактор Іван Зуляк]. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. Вип. 1. С. 29-43.

Біографічний нарис Патріарха Йосифа Сліпого, підготовлений з нагоди 40-ліття (1.11.1944) його вступлення на Галицький митрополичий престіл у Львові єпископом Іваном Хомою та о. д-ром Іваном Музичкою. Слово Патріарха Йосифа. Документи. Матеріали. Світлини. 1917-1984. Львів, 2003.

Бойцун Л. Патріарх Йосиф Сліпий як ісповідник ідеї національної церкви. Ідея національної церкви в Україні. Т., 1996. С. 10 – 13.

Бурдяк І. Дещо про російський світ (русский мир). Час і Події. 2010. № 32. 11 серпня.

Глава УГКЦ у Софії Київській: «Ми хочемо застосовувати вселенські плоди екуменічного діалогу на українському рівні». URL: https://synod.ugcc.ua/data/glava-ugkts-u-sofiy-kyyvskiy-my-hochemo-zastosuvaty-vselenski-plody-ekumenichnogo-dialogu-na-ukraynskomu-rivni-7166/

Гладка Г. Екуменічні пошуки патріарха Йосифа Сліпого в контексті релігійної і суспільно-політичної діяльності митрополита Андрея Шептицького. Кардинал Йосиф Сліпий і сучасність. Івано-Франківськ, 2002.

Гринів О. Йосиф Сліпий як історик, філософ, педагог. Львів, 1994.

Гриньох Іван о. Послання Патріярха Йосифа Про Поєднання в Христі. Богословія, Рим, 1977. Т. 41, кн. 1–4. С. 7–72.

Гузар Л. Андрей Шептицький – Митрополит Галицький (1901 – 1944) провісник екуменізму. Вид. друге. Жовква: Місіонер, 2015. 496 с.

Дацько І. Екуменічна й Еклезіологічна мисль патріярха Йосифа Сліпого. URL: http://www.ecumenicalstudies.org.ua/sites/default/files/docs/Ekklesiologia_Slipoho.pdf

Доктор о. Андрій Чировський: «І я пішов за ним». Час і Події. 2004. № 228. 17 вересня.

Заповіт для духовенства та вірних Патріарха Йосифа Сліпого. Слово Патріарха Йосифа. Документи. Матеріали. Світлини. 1917-1984. Львів, 2003. С. 163–182.

За Рідну Церкву. Офіційний Бюлетень Централі Комітетів оборони Обрядів, традицій і мови Української Католицької Церкви у США і Канаді. Рік ІІІ. 1968. Ч. 3–4. С. 21–22.

Кобрин М. С. Екуменічна позиція УГКЦ: етапи розвитку та сучасні тенденції. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gileya_2013_77_76.pdf

Михайлишин М. М. Блаженніший Йосиф Сліпий та ідея патріархату УГКЦ. Львів: Свічадо, 2007. 192 с.

Мишанич О. Митрополит Йосиф Сліпий перед «судом» КГБ (За архівними джерелами). Київ 1993.

Околіт Н. Лицар духу. URL:http://www.personal-plus.net/204/1661.html

Патріарх Йосип Сліпий: «Що про вас скаже історія? З яким багажем, добрим чи поганим, ти станеш перед Богом?». URL: https://lvet.edu.ua/index.php/vuhrstudnew/671-patriarkh-josip-slipij-shcho-pro-vas-skazhe-istoriya-z-yakim-bagazhem-dobrim-chi-poganim-ti-stanesh-pered-bogom.html

Рері М. «Eкуменізм любові об’єднає українців». Час і Події. 2008. № 24. 12 червня.

Сапеляк А. Українська Церква на Другому Ватиканському Соборі. Львів: Стрім, 1995. 216 с.

Святослав Шевчук, Предстоятель УГКЦ: «Християнське коріння – це щось значно більше, ніж конфесійність». Час і Події. 2019. № 16. 18 квітня.

Солецький А. Екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького і патріарха Йосифа Сліпого. URL:https://stsophia.us/en/ukrayinska-ekumenichna-diyalnist-mitropolita-andreya-sheptitskogo-i-patriarha-josifa-slipogo/

Твори Патріярха Йосифа: у 16 томах. Рим: Видання Українського Католицького Університету ім. св. Климента Папи, 1968–2001.

Ходак І. Екуменічна діяльність Андрея Шептицького. Історія релігій в Україні: наук. щорічник, 2014. Л.: Логос, 2014. Кн.1. С.726-733.

Штука С. В. Аспект екуменізму крізь призму діяльності Йосифа Сліпого. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. № 11. С. 69–71.

Dushnyk W. The Ukrainian-Rite Catholic Church at the Ecumenical Council, 1962-1965. A collection of articles, book reviews, editorials, reports, and commentaries with special emphasis on Ukrainian-Rite and other Eastern Churches. NewYork-Winnipeg-Paris, 1967.

Pelikan Ja. Confessor between East and West – A Portait of Ukrainian Cardinal Josyf Slipyj. Michigan: Grand Rapids, 1989.

##submission.downloads##

Опубліковано

04-06-2023

Як цитувати

БІЛОВУС, Л. ., & ГОМОТЮК, О. . (2023). ПАТРІАРХ ЙОСИФ СЛІПИЙ ТА ЕКУМЕНІЗМ. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (2 (4), 26–40. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/120