ІСТОРИЧНО-БОГОСЛОВСЬКИЙ АНАЛІЗ «ПАСТИРСЬКОГО ПОСЛАННЯ МИТРОПОЛИТА ЙОСИФА СЛІПОГО З НАГОДИ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА 1947 РОКУ»

Автор(и)

  • Владика Теодор МАРТИНЮК

Ключові слова:

греко-католицька церква, неволя, послання, Йосиф Сліпий, митрополит

Анотація

У статті розглянуто пастирське послання митрополита Йосифа Сліпого з неволі до вірних з нагоди Зіслання Святого Духа 1947 року.

З’ясовано, що після арешту Галицького митрополита та несправедливого судового процесу-засуду Йосиф Сліпий на каторзі знайшов спосіб, ризикуючи збільшенням кари, щоб піддержувати на дусі своє стадо, своїх вірних, пише Послання із заслання, які розходилися в численних переписах. На жаль, текст послань з 1948 року невідомий, бо вони не збереглися. Проте одне послання, яке було написане владикою-каторжником у 1947 році на празник Зіслання Святого Духа, стало відомим аж наприкінці 2003 року, коли його знайшли захованим в Унівській Лаврі.

Розкрито місце та умови написання послання, його ціль, зміст. Йосиф Сліпий ставить собі мету, щоб незважаючи на тисячі кілометрів, які його розділяють від митрополичого осіду у Львові, через послання бути присутнім посеред своїх вірних і розрадити їх у стражданні.

Наголошено, що послання має на меті скріпити віру страждаючого народу, проте, пишучи його і поручаючи вірним, Галицький митрополит сам шукає сили і розради: «Прийміть, Дорогі, це слово поучення і потіхи, як і я, коли, пишучи його, находив полегшу в горю».

Доведено, що зневолений і катований радянським режимом Львівський архиєпископ Йосиф, як невтомний пастир, використовував усі можливості, щоб звернутися до своїх вірних й духовенства. Важкі обставини неволі не дозволяли йому часто це робити. Однак він шукав можливостей, щоб писати послання. Послання на празник Зіслання Святого Духа є дуже актуальне сьогодні, коли український народ бореться з російським агресором. Цей самий агресор намагався знищити митрополита Йосифа. Однак багатолітній в’язень радянських таборів не тільки сам не зломився, але й став прикладом мужності і стійкості для мільйонів українців.

Біографія автора

Владика Теодор МАРТИНЮК

доктор богослов’я,

єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ

Посилання

Архів Святоуспенської Унівської Лаври (далі – АСУЛ). Ф. 15, т. 1. Спр. 46. Патріарх Йосиф Сліпий.

Бистрицька Е. Проблеми міжконфесійного порозуміння в теоретичній спадщині Иосифа Сліпого. Україна на шляху до незалежності і демократії. Т., 1996. С. 246–249.

Біловус Л., Гомотюк О. Постать Патріарха Йосифа Сліпого у збереженні національної ідентичності (на матеріалах українськомовної періодики діаспори США). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія [головний редактор Іван Зуляк]. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. Вип. 1. С. 29–43.

Будз К. Греко-католицькі миряни в умовах повоєнної ліквідації УГКЦ в Галичині. Наукові записки НаУКМА: Історичні науки. 2013. Т. 143. С. 26–30.

Вирок Військового трибуналу військ МВС Українського округу у справі митрополита Йосифа Сліпого та ієрархів УГКЦ, 3 червня 1946 року. Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки, 1939-1987 / передм., упоряд., заг. ред. В. Сергійчук; Галуз. держ. архів Служби безпеки України. Київ: ПП Сергійчук М. І., 2012. Т. 1. Док. 117. С. 623.

Горяча М. Патріарх Йосиф Сліпий – ісповідник віри, в’язень Христа і свідок мовчазної Церкви мучеників. «Залишився тим, ким був…». Кир Йосиф Сліпий. Збірник документів / ред. П. Марцелюк, Є. Грім. Жовква, 2018.

Гуркіна С. Архимандрит Климентій Шептицький у 1944-1947 рр. Сторінки воєнної історії України. Зб. наук. cтатей /ред. О. Є. Лисенко. Київ, 2010. Вип. 13. С. 207.

Дацько І. Діяльність Патріарха Йосифа поза межами Києво-Галицької митрополії. Християнський голос. Збірник пам’яток самвидаву Комітету захисту Української Католицької Церкви. Львів: в-во УКУ, 2007. С. 11–51.

«Залишився тим, ким був…». Кир Йосиф Сліпий. Збірник документів / ред. П. Марцелюк, Є. Грім. Жовква, 2018.

«Заховайте ці слова; може, ще пригодяться». Коментар о. д-ра Бориса Ґудзяка до листа Митрополита Кир Йосифа (Сліпого). Патріархат. 2004. Ч. 1 (4-383), липень – серпень. С. 8–9.

Звернення митрополита Київського і Галицького, Патріаршого Екзарха усієї України Іоанна до пастирів і віруючих греко-католицької Церкви з приводу возз’єднання УГКЦ з РПЦ, 4 грудня 1945 р. Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної безпеки / ред. В. Сергійчук. Київ, 2006. Т. 2, Док. 227. С. 415–420.

Звернення Собору до духовенства і віруючих. Діяння Собору Греко-католицької Церкви у Львові 8-10 березня 1946 р. Львів, 1946. С. 129–132.

«І пізнаєте правду…» (Йо 8, 32) / ред. М. Гринчишин та ін. Львів, 2004.

Йосиф Сліпий. Спомини / ред. І. Дацько, М. Горяча. вид. третє. Львів–Рим, 2017.

Колядюк Р. Лицар християнського тріумвірату рятівників світу. URL: https://ukrainianpeople.us/ патріарх-йосиф-сліпий/

Концур Н. Львівський собор 1946 року та його місце в історії УГКЦ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, серія: Історія. 2006. Вип. 2. С. 58–59.

Лагодич М. Специфіка функціонування структур Української Греко-Католицької та Руської Православної Церков у Східній Галичині в умовах радянської моделі державно-правових відносин (1945-1965): дис. на здобуття наук. ступеня кандидата історичних наук. Чернівці, 2014. URL: https://theses.oa.edu.ua/DATA/29/LagodychMM.pdf

Лицар нескореної церкви: статті і матеріали. Львів: Львівський музей історії релігії, 2012. 108 с.

Мартинюк Т. Життя, мученича смерть і слава мучеництва блаженного преподобномученика Климентія (Шептицького). Блаженний преподобномученик Климентій (Шептицький). Збірка творів / упор. Ю. Бойко. Т. 2. Історично-канонічні джерела Студійського чернецтва в Україні. Львів, 2014. С. 22.

Пастирський лист уніатських владик із сибірського заслання до вірних греко-католицької церкви з нагоди дня св. Димитрія великомученика, 1945 рік. Сергійчук В. Нескорена Церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу. Київ, 2001. С. 79–80.

Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 / передм., упоряд., заг. ред. В. Сергійчук; Галуз. держ. архів Служби безпеки України. Київ: ПП Сергійчук М. І., 2012. Т. 1. С. 142–623.

Пелікан Я. Ісповідник віри між Сходом і Заходом: портрет українського кардинала Йосифа Сліпого. К.: Варта, 1994. 304 с.

Рудницька М. Невидимі стигмати. Рудницька. Рим [та ін.]: Товариство за патріярхальний устрій Української Католицької Церкви, Видавнича комісія, 1971. XIV, 538 с.

«Святий Дух подасть і нашій Церкві світло і силу». Лист Митрополита кир Йосифа (Сліпого) до архимандрита Климентія Шептицького в День на Вознесення 1947 р. Б. Переслано з пошти Маріїнська Новосибірської області. Патріархат. 2004. Ч. 1 (4-383), липень – серпень 2004.

«Святий Дух подасть і нашій Церкві світло і силу». Лист кир Йосифа (Сліпого) до архимандрита Климентія (Шептицького) в День на Вознесення 1947 р. Б. Переслано з пошти Маріїнська Новосибірської області. (Віднайдено в Унівській Лаврі) / ред. Г. Юшкевич. Унів, 2011.

Твори Патріярха і Кардинала Йосифа / ред. І. Хома, І. Музичка. Рим, 1980. Т. 9.

Хома І. Йосиф Сліпий. Отець та ісповідник Української мученицької Церкви. Рим, 1992.

Хома І. Шляхами каторги Блаженнішого Йосифа від 11.IV.1945 – 27.I.1963. Богословія. 1985. № 49, кн. 1-4. С. 94–131.

Штука С. Пастирські візити патріарха Йосифа Сліпого, 1967 – 1973. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2019. Вип. 52. Том 2. С. 105–109.

##submission.downloads##

Опубліковано

04-06-2023

Як цитувати

МАРТИНЮК, В. Т. . (2023). ІСТОРИЧНО-БОГОСЛОВСЬКИЙ АНАЛІЗ «ПАСТИРСЬКОГО ПОСЛАННЯ МИТРОПОЛИТА ЙОСИФА СЛІПОГО З НАГОДИ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА 1947 РОКУ». ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ : ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, (2 (4), 6–25. вилучено із http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/119